Δημοσιεύσεις

 
N., Michailidou, D., Tsiafaki, K., Stavroglou, I., Mourthos, M., Karta, M., Dimitsas, "AtticPOT: a borderless approach for studying Attic painted pottery in ancient Thrace". Computer applications and quantitative methods in Archaeology (CAA), June 14-18, 2021 (online event) (υπό εκτύπωση).
 
D., Tsiafaki & Avramidou, A. (2021). "Consumers of Attic pottery in the Western Black Sea region", in M., Manoledakis (ed.), Peoples in the Black Sea, from the Archaic to the Roman period. Proceedings of the 3rd International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 20th – 23rd September 2018. Thessaloniki 2021. 105-111.
 
Δ., Τσιαφάκη, Α., Αβραμίδου, Ν., Μιχαηλίδου, Ε., Χιώτη, Χ., Μάρκου, Γ., Μούρθος, Κ., Τσονάκα, Κ. Σταυρόγλου, Μ., Δήμητσας & Μπάνεβ, Γ. "Η παρουσία της αττικής κεραμικής στην αρχαία Θράκη μέσα από το έργο AtticPOT". Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 33η Επιστημονική Συνάντηση (2019-2020), 22-24 Απριλίου 2021, Θεσσαλονίκη, https://www.aemth.gr/images/programmata-arxeio/programma_aemth_33_2019_2020.pdf
  
Δ., Τσιαφάκη, Ν., Μιχαηλίδου & Χιώτη, E. (2020). “AtticPOT: ένα ψηφιακό εργαλείο για την ερμηνεία της παρουσίας αττικών αγγείων στην αρχαία Θράκη”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2019, Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019, 156-167, http://www.euromed-dch.eu/wp-content/uploads/2020/11/ΠΡΑΚΤΙΚΑ-2019-v5.pdf.
 
Ε., Χιώτη, Δ., Τσιαφάκη, Α., Αβραμίδου & Μιχαηλίδου, Ν. (2019). “AtticPOT: Η περίπτωση της αττικής κεραμικής στη Θάσο”, 8ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών, 12-14 Οκτωβρίου 2019, Θάσος (υπό εκτύπωση).
 
E., Chioti, A., Avramidou & Tsiafaki, D. (2019). "The AtticPOT project – Attic PO(ttery in) T(hrace)", Bulgarian e-Journal of Archaeology, 9, 2, 293-294 https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-9-2-2019-293-294
 
 
Upcoming publications: 
 
D.,Tsiafaki, Y., Mourthos & Michailidou, N., "Old data new tools: 4th century lekythoi in ancient Thrace through AtticPOT". International Workshop "Greek Pottery of the 4th cent. B.C. New Data from the Field", 29 November 2021, École Française d'Athènes.
 
E., Chioti, D., Tsiafaki, A., Avramidou & Michailidou, N. "The presence of Attic painted hydriai in ancient Thrace: preliminary remarks through AtticPOT". 14th International Congress of Thracology, THRACING THE PAST, From Bronze Communities to Iron Kingdoms, middle of September 2021 or beginning of May 2022 (7-9th May 2020), Deva, Romania.
 
 

 

0
0
0
s2sdefault

Free Joomla templates by L.THEME